VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI

       Genel Merkezimizden alınan 23.06.2020 Tarih ve 34221550-640-5362 Sayılı Yazıya İstinaden;

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23/06/2020 Tarih ve 2020/482 Sayılı Kararı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri, yapılan talepler sonrasında Birliğimizce yapılan girişimler sonucunda aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır.

      Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Veri Sorumluları

Başlama Tarihi

Son Tarih

Uzatılan Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 

 

01.10.2018

 

 

30.06.2020

 

 

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

 

01.102018

 

30.06.2020

 

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

 

 

 

01.01.2019

 

 

 

30.09.2020

 

 

 

 

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

 

01.04.2019

 

31.12.2020

 

31.03.2021