VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimleri sonucunda , yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Tl’den çok olan gerçek ve tüzel kişi sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.