YENİDEN/TEKRAR KULLANILABİLİR AMBALAJLAR İÇİN DEPOZİTE SİSTEMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 21.07.2020 Tarih ve 34221550-045.99-6327 Sayılı Yazıya İstinaden;

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 29/06/2020 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usül ve Esaslarda değişikliğe gidilmiş olup,

İlgili değişiklikler T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yayımlanmıştır.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.