YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

Yurtiçinde Fuarların Düzenlenmesine Dair Usül ve Esasların 14.maddesinin birinci fıkrasına göre fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları , fuarın düzenleneceği yıldan bir yıl önceki yılın Ağustos ayı sonuna kadar yapılabilmekteydi.

Bu seneye mahsus olmak üzere, 2022 yılı ana fuar  takvimi başvuruları 15 Eylül’e kadar uzatılmıştır.

15 Eylül 2021 tarihinden sonra Fuar Takviminde yapılacak ekleme,değişiklik ve iptal başvurularından ücret alınmasına,2021 yılında düzenlenmek üzere Fuar Takviminde yeralan fuarların 2022 yılına ertelenme taleplerine ilişkin anılan tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmemesine karar verildiği bildirilmiştir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.