YOLCU BERABERİ NUMUNE,SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 22.07.2020 Tarih ve 34221550-100-6366 Sayılı Yazıya İstinaden;

01 Nisan 2020 Tarihli ve 31086 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, serge ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların

“ Yolcu beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Numune Formu “ ile yapılabilmesine ilişkin usül ve esaslar düzenlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı Web Sitesi üzerinden e-işlemler bölümünde Yolcu beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Numune Formu doldurularak gümrük idaresine beyan imkanı sağlanmıştır.

Kullanıcıların beyanda bulunmaları için once sisteme kayıt olmaları, kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.