DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ TEMEL GELİŞMELER

15.12.2017 Cuma

Bir de içinde yaşadığımız dünya’ya ekonomik anlamda bir bakalım dedim.Dünya,nereye gidiyor,ne yapıyor.Ona bir bakalım.Ülkemizin değerlendirmesini sonra yapalım.

Dünya ekonomisi 2015 yılında beklentilerin altında (2015 beklentisi ortalama % 03) %02.40 büyüme göstermiştir.Bu büyüme hızı %02.70 olan 2014 yılı büyümesinin de altında kalmıştır.

Dünya ekonomisinin büyüme hızının,beklentilerin altında kalmasının sebebi üç faktöre dayanmaktadır.Bunlardan birincisi ABD Merkez Bankası’nın Para Politikaları(FED),İkincisi Çin enerji ihracı yapan ülkelerdeki ekonomi yavaşlama ve üçüncü olarak ta Ortadoğu’da yaşanan gerginlik,karşıtlık ve jeopolitik gelişmeler olarak sıralayabiliriz.

Gelişmiş Ülkelerdeki büyümenin hızlanması,AB Bölgesinin İthalatının artması,ABD ve Çin’in yarattığı negatif büyümenin hızlandırılmasını kısıtlamıştır.Ortadoğu’daki olumsuz jeopolitik engeller,dünya ticaretini olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Dünyadaki mal ticareti son üç yılda %10.9 oranında küçülme gözükmektedir.Aynı zamanda mal ticaretine konu olan malların fiyatlarında da ortalama %14.40 oranında gerileme gözükmektedir.

Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşler;gelişmekte olan ülkelerin ithalatına kısıtlama getirdiğinden,gelir artışlarında azalma gözükmektedir.Bu durumda dünya ticaretini elinden tutan gelişmiş ülkelerin diğer sektörlerindeki ihracatlarında gerilemeye yol açmaktadır.

Ülkemizde 2015 yılında 2 seçim,terör olayları ve çevremizdeki jeopolitik olaylara rağmen iktisadi faaliyetlerimizin durağan bir dönem yaşamamıza rağmen,iç piyasadaki talep ve seçim harcamaları sebebi ile ekonomimizde %4 büyüme gözlemlenmiştir.Fakat paramız genel para politikası seyrinde %20 değer kaybı yaşamıştır.Dünyadaki enerji ve emtia fiyatlarındaki gerilemeler ithalat hareketlerini de kısıtladığından,ihracatta da kısıtlamaları da beraberinde getirmiştir.

Ülkemizdeki ihracat 2015 yılında % 8.7 oranında gerileme,ithalat ta %14.5 azalma gözükmekle beraber ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %69,6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış,dış ticaret açığımız 63.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracaattaki azalma ortalamamız,dünya ortalamasının altında olmakla beraber,mal ve ticaret açığımızın azalması sebebi ile de cari işlemler açığımızda azalmaya yol açmıştır.Fakat ihracatımızdaki azalma,büyüme hızında azalma ve gerilemeye yol açmış bulunmaktadır.

Dünya ekonomi pazarında mal ihracatı sıralamasında payımız % 0.87 olarak gerçekleşmiş olup,ekonomik büyüklüğümüz ve potansiyelimize göre oldukça düşük kalmaktadır.

Dünyada ihracat sıralamamız 31 olarak gerçekleşmekle beraber,ihraç ürünlerimiz düşük teknolojili ürünlerde gerçekleşti.Dünyada ihracat hızı azalmakla beraber bizde artış gözükmekte ama bu artış çok kısıtlı olarak gerçekleşmektedir.Dünya ülkeleri içerisinde ihracat büyüklüğü bakımından ABÜlkeleri %44.5 büyüklüğe sahipler ve ürünleri genellikle yüksek teknoloji ürünlerinden oluşmaktadır.

Ülkemizin 2014 ve 2015 yıllarında ithalat hızımız azalma yönünde seyir göstermektedir.Dünya ithalatındaki gerileme,Ortadoğu ülkelerinin alımlarını azaltmasından kaynaklanmaktadır.

Kısacası bu bilgilerin ışığında;

Ülkemizin ithalatını azaltması önemli bir gelişme olmakla beraber ihracat hızındaki artış oldukça sınırlı kalmaktadır.Ülkemizin ihracatta 31.sırada olması,ihracat alanında ve ihraç ürünlerinde geride olduğumuz anlamına gelmektedir.Bizim ülke olarak yüksek teknolojili ürünler üretmemiz,pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekmektedir.Büyüme hızımızı tüketime bağlı olarak değil,üretime bağlı olarak geliştirmeliyiz.Büyüme hızımızda artış,üretimden kaynaklandığı sürece istihdamımızı arttırabilir ve işsizliğimizi azaltabiliriz.İşsizlik oranında AB Ülkeleri arasında 2.,dünya ülkelerinde 6.sırada yeralmaktayız.

Kıstaslara baktığımız zaman,ülkemizin dünyanın en büyük 10 ülkesinin içine girmek istiyorsa AB ülkelerinin %1’lik bir büyümesine karşılık minimum %6,Gelişmiş Ülkelerin %1’lik büyümesine karşılık minimum % 7.5 büyüme gerçekleştirmesi,ihracatının ithalatını karşılama oranı olarak %69,6’dan %90 ve üstüne çıkarması,işsizliğini %13.2’den %1-2 oranına indirmesi,adalet mekanizmasına duyulam güven oranını %35’lerden %85 ve üstüne çıkarması,uluslar arası tahkimi yaygınlaştırması gerekmektedir.

Mutlu,huzurlu ve bol kazançlı,sosyal güvenlik alanı ve kapsamı daha geniş,daha kaliteli yaşam standardına sahip Susurluk ve Türkiye dileğiyle…..