BİTKİSEL ÜRETİMİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

     Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/46) 09.11.2019 Tarih ve 30943 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan tebliğin ekler bölümünde yeralan : Bitkisel Üretimi Destekleme Birim Fiyatları (Ek:1) ve destekleme başlangıç-bitişlerini gösteren Destekleme Talep Formu (Ek:4) yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

      Çiftçilerimize ve üyelerimize, kamuoyuna önemle duyurulur.

 

EK