2020/17 SAYILI GENELGE

(GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ İŞLEMLERİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 20.07.2020 Tarih ve 34221550-100-6245 Sayılı Yazıya İstinaden;

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 11.Maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin daha detaylı açıklamak üzere “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2020/17 Sayılı Genelgenin hazırlandığı bildirilmiştir.

Bahse konu belge ve ekinde yeralan klavuz;

“ https:/www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler ”

adresinde yeralmaktadır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.