7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMI  

8 Temmuz 2021

Gİ 2021– 35

Sayın Üyemiz,

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

 Matrah ve vergi artırımının kapsamı,

  • Gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı,
  • Gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım,
  • Katma değer vergisinde artırım,
  • Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı,
  • Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar,
  • Matrah ve vergi artırımının beyanı ve ödemesi,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

 7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,

  • Gelir İdaresi Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Matrah ve Vergi Arttırımı Rehberi İçin;

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Matrah.pdf

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne ulaşmak için ;

https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-7326-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1-resmi

TOBB & TOBB-ETÜ & GLOBAL AL HUB

08 Temmuz 2021 Perşembe Saat : 15:30 – 17:30

Detaylı bilgi ve kayıt için : webinar.tobb.org.tr

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN YAPAY ZEKA

Açılış Konuşması :

Nurten ÖZTÜRK  :  TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Panel 1                :   Yapay Zeka Alanında Kadınlar ve Cinsiyet Önyargısı

    Esma CİNOKUR & Eylül KIRDAK  : Global Al Hub

Panel 2                :   Yapay Zeka ve Girişimcilik

  Esranur KAYGIN:  Sankonline Fon Yöneticisi (VC)