BAĞIŞLARIN İNDİRİMİ

Orman yangınlarından ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerin zararlarının karşılanması amacı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-e maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamının vergi yükümlülerince beyanname üzerinde indirim yapabilecekleri bildirilmiştir.

Banka hesaplarına aktarılan bağış tutarının,13.08.2021 tarihinden itibaren AFAD Hesaplarına aktarılması kaydıyla KV matrahında indirim yapabilme şansı bulabilecektir.

Bu kapsamda her bir bağış tutarının gösterildiği makbuz veya banka dekontunun muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.