BREZİLYA'DAKİ BAZI HAVAALANLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 10.06.2022 tarihli ve 75485632 sayılı yazısı ile;

Brezilya Sivil Havacılık Ajansı'nın (ANAC) ülkedeki 16 havaalanının 2022 yılında özelleştirilmesine ilişkin nihai planının, 21 Aralık 2021 tarihinde onaylandığı belirtilmiştir.

Yazıda Federal Sayıştay'ın, aralarında ülkenin en yoğun kullanılan Sao Paulo Congonhas Havaalanı'nın da

bulunduğu 15 havaalanının işletme hakkının özel sektöre satışını onayladığı vurgulanmış olup, bu çerçevedeki ihalelerin Ağustos ayının ilk yarısında açılması ve Hükümetin bu kapsamda 1,5 milyar dolarlık yatırım beklentisi içinde olduğu bildirilmektedir

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.