COSME PROGRAMI - GENÇ GİRİŞİMCİ ERASMUS ÇAĞRISI

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, T.C.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı,ulusal coordinator kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi Kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması , Başkanlığın öncelikleri arasında yeralmaktadır.Bu kapsamda COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst seviyeye çıkarılmasını teminen , Başkanlık tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları, çağrılara ilişkin duyuru, teknik destek ve izleme çalışmalarını yürütmektedir.

COSME Programı kapsamında “Genç Girişimciler İçin Erasmus 2019-Erasmus for Young Entrepreneurs 2019” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK-1
EK-2
EK-3