DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ

  Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İzleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi  Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracaatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usülüne geçilmektedir.

  Mal ihracaatına yönelik Devlet Desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerin yürürlüğü 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ait “ Yurtdışı Birim, Marka , Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” ve “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” nin hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacaktır. 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden yeni müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 Ancak; 2010/6 sayılı tebliğ kapsamında 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihi itibarı ile sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin genelge çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Yine 2010/6 sayılı tebliğ kapsamında 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihi itibarı ile sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacak olup ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde kapsama alınma başvurusu iletilen ve/veya kapsama alınan TTM Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler söz konusu proje tamamlanana  kadar “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Öte yandan 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak olan başvurularda, başvuru sahibi şirketler ve İşbirliği kuruluşlarının Destek Yönetim Sistemine yararlanıcı olarak tanımlanmaları zorunludur.

Destek Yönetim Sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evrakları Bakanlığımız internet sitesinde yeralmaktadır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.