DUYURU;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 15.01.2019 tarih ve 4097 sayılı yazısına istinaden;

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri konusunda yükümlülüklerinin bulunduğu, uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı, ayrıca yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu, söz konusu zorunluluğun ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir.

     Söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak yetki belgesine sahip firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen, 81 ili kapsayacak bölgesel toplantıların planlanması istenmektedir. Bu toplantılardan birinin Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmıştır.

     Bu itibarla, U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı 19.10.2019 tarihinde saat 09:00-14:00 saatleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşecektir.

 

      Üyelerimize duyurulur.