ENDONEZYA İLE MUHTEMEL BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AKDEDİLMESİ HAKKINDA ANKET

Ticaret Bakanlığı'nın 19.08.2022 tarihli ve 77380300 sayılı yazısında belirtildiği üzere;

Ekte bir örneği sunulan Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin firmaların görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu açıklanarak, konu hakkında bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ankete ilişkin linkin 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişime açık olacağı bilgisi verilmiştir

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakereleri, 5 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olup bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirilmiştir. Gelinen nokta itibariyle,müzakerelere ilişkin ilgili paydaşların da katkılarıyla bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Bu çerçevede, firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu firmalarca doldurulmak üzere bir anket hazırlanmıştır.

7 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak olan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118

adresi üzerinden erişim mümkündür.