HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELER

Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihdas edilen ve sekreteryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Pazara Giriş Komitesi bünyesinde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaşacağı hedef ve öncelikli ülkelerin periyodik olarak belirlendiği ve ihracat politikası araçları başta olmak üzere pazara giriş enstrümanları ile anılan pazarlara odaklanarak bu kapsamda belli destek mekanizmalarında söz konusu pazara yönelik artırımlı desteklerden faydanılması mümkündür.

İhracatımızın için en önemli potansiyeli taşıyan ülkelerin değerlendirildiği, belirli bir takvime bağlanmış faaliyetlerin yer aldığı yıllık “Eylem Planları” ile yakinen takip edilen “Hedef Ülkeler” ve pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaştırılması anlamında hedef ülkelerin hemen ardından gelen “Öncelikli Ülkeler” belirlenmektedir.

20 Eylül 2018 tarihinde açıklanan “Yeni Ekonomi Programı”’nda “yeni pazar,yeni ürün,yeni ihracatçı hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla” yeniden oluşturulması hedeflenen ihracat an planı kapsamında, hedef ve öncelikli ülkeler listesinin revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

2020-2021 dönemi hedef ve öncelikli ülkeler listesinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında değerlendirilmek ve ilgili kurumlara iletilmek üzere hedef ve öncelikli ülke statüsü kapsamına alınmasını istediğiniz ülkelerin listesini gerekçeleri ile birlikte 04 Temmuz Perşembe günü mesai saati bitimine kadar odamıza (yucelsari@susurlukto.org.tr, susurlukto@tobb.org.tr ) iletmeniz önem arz etmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur