KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

      Genel Merkezimizden alınan 25.06.2020 Tarih ve 34221550-250-5389  Sayılı Yazıya İstinaden;

      Karayolu Taşımacılık Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

      Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK