KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI

“ KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 Tarih ve 2018/11892 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan Devlet Destekli bir sistemdir.

Kuruluşundan itibaren en az 2 yıl geçmişi olan, Vergi ve SGK borcu olmayan, Risk Değerlendirme Kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük Ölçekli Firmalar, ticari alacak sigortasından yararlanabilirler. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Halk Sigorta AŞ., 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

Birlik Başkanımızıın ısrarlı takibi sonucunda hayata geçen Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lerimizin, öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile detaylı bilgiye http://alacaksigortasi.org adresinden ulaşabilirsiniz