KONSİNYE BAŞVURULARI

T.C.Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İşyurtları Daire Başkanlığı’nın 20.09.2019 Tarih ve 67231105/2019-01/E.2/16200 sayılı yazısına istinaden;

     Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri işyurtlarındaki kantinlerde, konsinye satış uygulaması yapılmaktadır.Konsinye Satış Başvurularına yönelik başvuruların yapılması,başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanması sürecine yönelik usül ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

      Konsinye satış başvurularına yönelik duyurular, Resmi Gazete’de ve Kurumun Resmi İnternet Sitesi’nde (https://www.iydb.adalet.gov.tr) yayımlanmaktadır.Başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi ile sözleşme imzalanmasına yönelik ayrıntılı açıklama ve başvurulara esas döküman Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmakta olup,dökümanlar buradan indirilerek başvuru yapılabilir.

      Konsinye sistemine yönelik bilgi klavuzları ile konsinye duyurusu ve dökümanları,Kurumun internet sayfasındaki Konsinye Bilgi Modülü’nde yeralmaktadır.Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.

      Banka hesap numaraları   açıklamalarının dikkatlice okunması gerekmektedir.