KÜBA ENERJİ,PETROL VE GAZ KONFERANSI

     Havana Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, 3.Küba Enerji,Petrol ve Gaz Konferansı’nın, Küba Devlet Petrol Şirketi’nin (Union Cuba-Petroleo,CUPET) organizasyon şirketi ile Global Event Partners (İngiltere) ve internet sayfasında Doğu Akdeniz’de arama faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen Al Fardouss(Lübnan) şirketi ile ortaklaşa olarak 27 Kasım 2019 tarihinde Havana’da başlayacağı ve üç gün süreceği bildirilmektedir.

 

    Sözkonusu yazıda, Konferans kapsamında Küba’da hidrokarbon arama ve üretimi konularının yanısıra tedarikçi ve yatırımcılar için mevcut olanak ve önceliklerin ele alınacağı,ayrıca Küba’nın Meksika Körfez’indeki münhasır ekonomik bölgesinde yeralan ve ihaleye çıkarılacak 24 blok ile ilgili özel oturumların gerçekleştirileceği ve Helms-Burton Yasası’nın Küba’da yatırım sürecine etkilerinin tartışılacağı bildirilmiştir.

 

    Sözkonusu konferansa ilişkin davet mektubu ve detaylı bilgilere Birliğimiz Web Sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir.