MEVZUAT DUYURULARI

2 Mayıs 2019 Tarihli ve 30762 Sayılı Resmi Gazete

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliği’nin 53.maddesinde istisnai kıymetle beyan gösterilecek hususlar arasına aşağıda yer alan bendin eklenmesi düzenlenmektedir.

“ Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190502-4.htm

03 Mayıs 2019 Tarihli ve 30763 Sayılı Resmî Gazete

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021)

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190503-7.pdf

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1031)

Bu karar ileOrtak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

7 Mayıs 2019 Tarihli ve 30767 Sayılı Resmi Gazete

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine dair süre 3 yıldan 5 yıla uzatılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507-1.htm

Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26)

Bu tebliğ hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korunmak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlenmek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507-5.htm