MEVZUAT DUYURULARI

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.09.2020 tarihli elektronik posta

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgili postada, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki Sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi onaylayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürenlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesinde, AB ithalat değeri 15.000 avro’nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşyanın kırmızı ile renklendirildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, halihazırda AB ithalat değeri 15.000 avro’nun üstünde olup, süresi 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünlere de listede yer verildiği vurgulanmıştır.

Odamıza bağlı ilgili üyelerimizin ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer alması istenilen ürünlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’na temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda askıya alma sisteminde ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İTHALAT: 2020/18) incelenerek başvurların anılan bakanlığıa yapılması gerekmekte olup, başvurulara ilişkin bilgi, Tarih ve formlara , listelere https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşabilmektedir.

Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kimyasallar, Maden- Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

Burak AVCI Uzman T: 0312 204 91 89 E: avcib@icaret.gov.tr

Elektrik- Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Fundagül BACI Uzman T: 0312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0312 204 92 96 E: yuneyf@icaret.gov.tr