SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİLGİLENDİRMELERİ           

Genel Merkezimizden alınan 03.06.2020 Tarih ve 34221550-010.05-4753 Sayılı Yazıya İstinaden;

 

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 01.06.2020 Tarihli Genel Yazısında;

        Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de 11/03/2020 tarihinden itibaren görülen yeni tip koronovirüs (COVİD 19) salgını sebebi ile , 5510 Sayılı Kanunu’nun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye doğru prim teşviki,destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süreci içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin /muhtasar ve prim ve hizmet beyannamelerini en son kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek;

  • 5510 Sayılı Kanunun Ek 17.maddesinin 1.fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik desteği için;
  • Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde , talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet beyannamelerini 01/06/2020 tarihi itibarı ile sisteme yüklemeyen işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerektiği,

 

  • 5510 Sayılı Kanunun Ek 17.maddesinin 2.fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği için;
  • 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içerisinde (01.06.2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar “ e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Girişi ”  ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği,
  • 30.06.2020 tarihinden sonra gönderilecek beyannamelerin işleme alınmayacağı      

bilgi olarak aktarılmıştır.

        Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.