ST. PETERSBURG VALİLİĞİ-BÖLGESEL YATIRIM PROJESİ MEKANİZMASI

      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 01.12.2020 Tarih ve 34221550-720-10441 Sayılı Yazısına istinaden;   

 St. Petersburg Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya atfen,

 St. Petersburg Valiliği'ne ait resmi internet sitesinde (https://www.gov.spb.ru/) 24/11/2020 tarihinde duyurulan  “Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması “
çerçevesinde;

- Bölge sanayisine yönelik yerli ve yabancı yatırımların arttırılması amacıyla, yeni yatırımcılar için vergi kolaylıkları sağlanacağı, bahse konu yeni yatırımların, bölge ekonomisinde faaliyet gösteren reel sektör yatırımlarına ilişkin olacağı,

- Bölgesel yatırım projesi kapsamında faaliyet sürdürecek olan yatırımcılardan tahsil edilecek kurumlar vergisinden federal bütçeye aktarılması öngörülen %3'lük payın sıfırlanacağı ve %17'lik yerel yönetim bütçesine aktarılan payın %10 seviyesine indirileceği,

- Yatırım yapılacak olan proje kapsamında emlak vergisi oranının da %0 olarak belirleneceği,

- İlgili projeler kapsamında planlanan istihdam seviyesine ilişkin bir sınırlama olmamakla birlikte, yatırım hacminin, ilk 3 yıl için en az 50 milyon ruble ve ilk 5 yıl sonunda en az 500 milyon ruble olması şartının uygulanacağı bilgilerinin öğrenildiği belirtilmektedir.

  Üyelerimize  ve kamuoyuna önemle duyurulur.