TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 8.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihi itibarı ile 8.Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

İlanın kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi,Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makina-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin destek başvuruları Kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler şu şekildedir.

Ø 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Ø 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Ø 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Ø 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Ø 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı , Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşan IPARD Program Fon’udur.Bu destek Kamu Katkısı olarak adlandırılmaktadır.Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

İlimizden de bu program için başvuru yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

TEDBİR ADI : 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması , Destek Oranı %40-50

103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Destek Oranı %40-50

103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Destek Oranı %40-50

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Destek Oranı %40-50

103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,Destek Oranı %40-50

Projelere Toplam Destek Bütçesi 50.000.000.- Euro olarak tespit edilmiştir.

Yatırım Süreleri 12 ay olarak planlanmıştır.

Başvuru Tarihleri : 02.01.2020 tarihi saat 09:00’dan TKDK İl Koordinatörlüğünde Kabul edilmeye başlanacaktır.Online başvurular 28.01.2020 tarihinde saat 21:00’de kapatılacaktır.Başvuruların son başvuru tarihi 31.01.2019 saat 18:00’dir.

Başvuruya ilişkin bilgiler :

Programın güncel hali www.tarim.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr adreslerinde mevcuttur. Başvuru Çağrı Rehberi ve detaylı bilgiler www.tkdk.gov.tr adresinde mevcuttur. İlave bilgilendirme ve duyurular www.tkdk.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.