TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KOORDİNASYON KOMİTESİ İNTERNET SİTESİ

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Faaliyetleri kapsamında Komite’nin İnternet Sitesi kurulmuş olup;

https://kolayticaret.gov.tr adresinden ulaşım sağlanabilir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.