TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KOORDİNASYON KOMİTESİ İNTERNET SİTESİ

 Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Faaliyetleri kapsamında Komite’nin İnternet Sitesi kurulmuş olup;

 https://kolayticaret.gov.tr  adresinden ulaşım sağlanabilir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.