TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ 2021 YILI ÇAĞRILARI

Ar-Ge Destekleri kapsamında KOBİ’lere yönelik olarak %75 oranında 600.000.-TL destekli “1507 Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli

“1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı “ açılacak olup detaylı bilgiler, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.