Vizyon ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ

       Üyelerine ve ilçede faaliyet gösteren diğer ticari kuruluşlara, mesleki faaliyetlerindeki verimliliği ve etkinliği artıracak, bilgi ve becerilerini geliştirecek, üye odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırarak üyelerinin ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel açıdan kalkınmasında rol almaktır.

VİZYONUMUZ

        İlçede birlik ve dayanışma ortamı yaratarak ticari ve sosyal hayatın gelişmesine katkıda bulunmak, başta üyeleri olmak üzere herkese fayda sağlayabilecek faaliyetlere önderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.


HEDEFLERİMİZ

 1. Üyelerimize fuar, eğitim, toplantı, seminer, konferans gibi organizasyonlar düzenlemek.
 2. Personele gerekli eğitimler aldırarak, kurum ve üye ihtiyaçlarını karşılamak.
 3. Üyelerimizin iletişim bilgilerini güncel tutarak faaliyetler ve mevzuat konusunda sürekli bilgilendirmek.
 4. Üyelerimizin yazılı ya da sözlü taleplerine mevzuat çerçevesinde en kısa sürede cevap vermek.
 5. Anketler aracılığı ile üyelerimizin ve kamuoyunun talep ve beklentilerini tespit ederek kaliteli hizmet vermek ve memnuniyet oranını artan oranda tutmak.
 6. Üreteceğimiz eser ve çalışmalarla ilçemize ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlamak, bu vesile ile diğer kurumlara örnek olabilmek.
 7. Ülke çıkarlarını, üye çıkarlarının önünde tutmak.
 8. İş dünyası ve ekonomik faaliyetlerde danışman kurum haline gelebilmek.


TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 • Üyelerimizin menfaatlerini gözeterek, bilinçli üyeler oluşturmak ve ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı şartları ile Akreditasyon kriterlerine göre faaliyet göstermek.
 • Kaliteli hizmet vermek için, personel eğitimine önem vermek.
 • Kamu yararına çalışarak, özellikle sektörel anlamda üyelerimizin gelişmesini sağlamak.
 • Girişimciliği geliştirerek iş verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak.
 • Hizmetlerini sunarken;  kendisine, üyelerine, çalışanına saygı ve çevresine duyarlı kurumsal bir anlayışla çalışmak.
 • Yüzde yüz üye memnuniyetini hedef almak.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Yasal mevzuat çerçevesinde; kaliteli, zamanında ve talep edilen şartlarda hizmet vermek, teknoloji ve imkanları kullanarak personelin yeteneklerini en üst seviyede kullanmasını ve yetkin olmasını sağlamak, takım çalışması ile kalite bilincinde olan personel ile faaliyetlerini planlanan sürede gerçekleştirmek ve üye memnuniyetini sağlamak, topluma saygılı ve örnek bir kurum olmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, kalite anlayışımızı sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.