Complaint and Offers

1. Şikayetçinin Ayrıntılı Bilgileri   
Adı / Kuruluş 
Adres
Posta Kodu, Şehir
Ülke
Telefon Numarası
Faks Numarası
e-posta
Şikayetçi Vekilinin Bilgileri (VARSA)
Temas Kurulacak Kişi (Yukarıdakilerden Farklı Olduğunda)
2. Karşılaşılan Sorun
   
Ortaya Çıkma Tarihi
Tarif
Not: İletişim bilgilerinin bulunmadığı şikayetler dikkate alınmaz.