Üyelik Aidatları

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(266) 865 46 72 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını info@susurlukto.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi ünvan veya sicil numaranızı belirterek aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

SUSURLUK TİCARET ODASI HESAP NUMARALARI

HALK BANKASI
TR62 0001 2009 2480 0016 0000 35

İŞ BANKASI
TR58 0006 4000 0012 1240 3424 75

ZİRAAT BANKASI
TR96 0001 0003 1311 5753 0250 01

VAKIF BANK
TR41 0001 5001 5800 7306 0557 91