History

Susurluk Ticaret Odası; 26/05/1994 tarihinde, Balıkesir Ticaret Odası’nda Susurluk adına kayıtlı üyeleri alarak, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak, ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, güzel sanatlar ve idari hayatına katkıda bulunmak, toplumun hayatını kolaylaştırmak, yerel ve devlet yöneticilerine ışık tutmak, gerekli katkıları sağlamak amacıyla 5590 Sayılı yasaya tabi olarak (bugün 5174 Sayılı Teşkilat Kanunu) yasada yazılı bulunan hizmetleri yerine getirmek üzere kurulmuş bulunan özel yasaya tabi, tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu niteliğinde meslek ve sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur.

1994-1999 yılları arasında tek personelle hizmet vermiş, 1996 yılı sonunda bilgisayarlı hizmete geçmiş, 01/01/2006 tarihinden itibaren TOBB’a bağlı olarak web tabanlı online sisteme geçmiştir.

1998 yılında şimdiki hizmet binamızın arsası satın alınmış, 2001 yılı sonlarında projeleri çizilmiş, 23 Nisan 2002 tarihinde hizmet binamızın inşaatına başlanmış, 2002 yılı Kasım ayında yeni hizmet binamıza geçilmiştir. Bu süre zarfında; kuruluşundan itibaren Han Mah. Bandırma Cad. No:12 ve Han Mah. Belediye Cad. No:11 Kat:2 adreslerinde kiracı olarak hizmet vermiştir.

Hizmet binamız dört normal ve bir bodrum kattan ibaret olup; bodrum kat arşiv, zemin kat Ticaret Borsası, birinci kat Ticaret Odası, ikinci kat Şerafettin Tunalı Toplantı ve Konferans Salonu, üçüncü kat restoran olarak hizmet vermektedir.

Kanunda yazılı görevlerimiz sebebiyle Ticaret Borsası’nın kuruluşunun alt yapısını hazırlayan odamız; ilçemizdeki odaları, sivil toplum örgütlerini, tüm siyasi partileri ve kamu dairelerini bir araya getirerek ve desteğini alarak, ilçemize Ticaret Borsası’nın kazandırılmasında temel ve aktif rol oynamıştır. Şimdi aktif olarak çalışan Ticaret Borsası işlem hacminde Türkiye’nin sayılı borsaları arasında yer almaktadır. Odamız, hizmet binamızın zemin katını Ticaret Borsası’na tahsis ederek, iki kurumun bir arada olmasını ve sağlıklı, koordineli çalışma imkanını sağlamıştır. Hizmet binamızın en üst katı restoran olarak düzenlenmiş ve üyelerimizin sağlıklı ve nezih bir ortamda dinlenmelerine imkan sağlanmıştır.

Kurumumuz; yasada yazılı görevleri dışında, ilçemizin sorunlarının tespiti ve çözümlerinde ilgili araştırmaları yaparak, dosyalarını hazırlayarak ilgili mercilere sunmuş, çözümlerine ışık tutmuştur. Bu işlere örnek olarak; Bandırma-Susurluk Karayolu yapımı, Meslek Yüksekokulunun kurulması, Çataldağ Göleti’nin yapımı, Adliye Sarayı’nın yapımı, Mesleki Eğitim Okulu’nun kurulması, hastanenin doktor açıklarının ve tesisatının sağlanması, okulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, sportif faaliyetlere katkılar (Susurluk Spor ve okul takımları), ihtiyacı olanlara gıda ve giyim yardımları, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması, Ticaret Borsası’nın kuruluşu vb. işleri sayabiliriz. Odamız, bu katkıları TOBB’dan sağladığı kaynaklar ve kendi bütçe imkanları dahilinde yapmıştır.

Odamız, 93 ortaklı, tarifeli blok trenlerle intermodel taşımacılık (sektörel ulaşım) yapan, stratejik öneme sahip Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. ortağı olup, bu şirket Anadolu’da yetişen sanayi ve tarım ürünlerinin Avrupa’ya ulaşımını demiryolu ağı ile sağlamaktadır.

Odamız,137 oda ve borsanın ortaklığında kurulan, ülkemizin sınır kapılarının modernizasyonu ve işletmesini yapan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ. ortağıdır.

Odamız, TSE EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine sahip olup, 2015 yılında akreditasyona geçmiş, iki sistemi bir araya getirerek Entegre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

Odamız şuan için iki kadrolu, iki sözleşmeli personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Odamızın temelini meslek komiteleri oluşturmakta olup, sekiz adet meslek komitesiyle çalışılmaktadır.

Odamızın üyeleri arasında ve üyelerinin diğer kişilerle olan uyuşmazlıklarının çözümü için odamız disiplin kuruluna sahiptir. Aynı zamanda odamızın meslek komiteleri bünyesinde oluşan meclis kurulu, meslek grubu içerisinde oluşan yönetim kuruluna sahip bulunmaktadır. Yönetim Kurulu; odamızın faaliyetlerin icrasını, Meclis Kurulu; Yönetim Kurulu faaliyetlerinin denetimi görevini yapmaktadır. Meslek komiteleri de Meclis ve Yönetim Kurulu’na tavsiye kararları almaktadır.

Akreditasyon Sistemi ile birlikte yönetim ve personelden olmak üzere 5 kişilik Akreditasyon İzleme Kurulu oluşturulmuştur.

Susurluk Ticaret Odası’nda;

- Ergün GÜNGÖR 1994-1999

- Lütfi BİNTAŞ 1999-2009

- Adnan YALÇINKAYA 2009-2013

- İlker KURT 2013 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı;

- Ethem GÖÇER 1994-1995

- Yüksel SÖZERİ 1995-2008

- Adnan YALÇINKAYA 2008-2009

- Mehmet ÇETİN 2009 yılından itibaren Meclis Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Odamız; üyelerimizden ve kamuoyundan gelecek her türlü bilgi, öneri ve taleplere mevzuatımız çerçevesinde açıktır.

Odamızın internet sitesi ile üyelerimize ve kamu oyuna mevzuat, etkinlik ve kurumumuzun faaliyetleri aktarılmakta, bunun yanı sıra sosyal medya aracılığı ile daha fazla kişiye ulaşabilme ve ilçemizin tanıtımı sağlanmaktadır.