İş Makineleri Tescil Belgesi

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer.


Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.,
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

 

İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1.  TESCİL YAPILMAMIŞ İŞ MAKİNALARI İÇİN
 • Dilekçe   ( Odamızdan temin edilecektir )
 • Sicil Fişi ( Odamızdan temin edilecektir )
 • Teknik Belge
 • Üreticiden alışlarda Faturası
 • İthalatçıdan alışlarda Gümrük giriş beyannamesi ve Faturası

 

 1.  TESCİLİ YAPILMIŞ İŞ MAKİNALARI İÇİN
 • Dilekçe   ( Odamızdan temin edilecektir )
 • Sicil Fişi ( Odamızdan temin edilecektir )
 • Teknik Belge yok ise, (Odamızdan temin edilecektir )
 • Noter Satış Sözleşmesi
 • İş Makinası Tescil Belgesi ( Ruhsat )