PAZARLAMA VE SATIŞ KISITLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden,

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.08.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre otomobil ve arazi taşıtlarının doğrudan veya dolaylı oolarak pazarlanması veya satışının, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacağı; bununal beraber, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiylr iştigal edenler adına Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilmesine ve satılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.